2020/09/26กราบขอบคุณ​และแสดงความยินดีกับ ท่านสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์/ความร่วมมือ/อนุญาตและสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนและดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
2020/09/26今天慈音師生代表慈音華文學校創會主席法照長老,到清萊教育部感恩並祝賀教育部長主任 MR.SUMPUN 先生,一路支暖並密切監督協助慈音華文學校圓滿成立到今天。慈音委員師生行政所有人員,非常感謝清萊私立教育部小組主任與所有工作人員,並希望未來也能得到,教育部的支持關心慈音。MR.SUMPUN先生感恩法照長的祝賀並祝福慈音寶貝:我的孩子們大家好,這個月是爸爸圓滿60歲退休的吉祥月,今天謝謝大師父的慈悲關心也謝謝慈音師生大家來祝福,我非常的感動,孩子們大家要聽好,今天我們有一所好學校、好的老師與好的機會,良好的教育環境,爸爸希望孩子們要懂得好好珍惜與學習。願所有的孩子未來都是個國家的棟樑。 做個好孩子,祝福大家學業步步高升

2020/09/26กราบขอบคุณและแสดงความยินดีกับ ท่านสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์/ความร่วมมือ/อนุญาตและสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนและดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนั้นเป็นผลให้การเรียนการสอนและการบริหารจัดกิจกรรมของ โรงเรียนสอนภาษาจีน ฉื่อ อิน ดำเนินการสำเร็จลุล่วงอย่างเรียบร้อยไปด้วยดีมาโดยตลอด ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ   โรงเรียนสอนภาษาจีน ฉื่อ อิน ขอขอบคุณ ท่านสัมพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนมา    โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์/  ความร่วมมือด้วยดีตลอดไป

ขออำนวยพรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการขอให้ท่านสัมพันธ์  และครอบครัวจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณและประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ    ขอบคุณคำอวยพรจากคุณพ่อสัมพันธ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มอบให้กับเจ้าหญิง  ฉื่อ อิน  ในวันนี้ดังต่อไปนี้  ก่อนอื่นต้องขอบคุณ ลูกๆทุกคนที่มาอวยพรให้พ่อ ขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจเรียน ในเมื่อเรามีโรงเรียนที่ดี มีครูที่ดี ขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของครู เป็นเด็กดีของพ่อแม่  พ่อขออวยพรให้ลูกๆทุกคนเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีของสังคม คณะผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาจีนทุกฝายขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ


                                                           
 

ciyin.org @ 2017 All rights reserved.  

 
เว็บสำเร็จรูป
×